Jak dostosować Genesis WordPress Theme

W tym artykule, będziemy dzielić różne fragmenty kodu, aby dostosować różne pola w Genesis dziecięcych tematów. Modyfikowanie Genesis temat jest stosunkowo prosta.

A+ A-

Genesis jest premia WordPress ramy tematu, który zapewnia wyszukiwarka zoptymalizowany i bezpieczny fundament dla swojego bloga WordPress. Zaletą tematu premii jest, aby uzyskać pomoc. Dla każdego dziecka tematu Genesis jest forum, na którym można zadawać wątpliwości, fragmenty kodu do modyfikowania Genesis tematu, co chcesz! To jest głównym powodem wielu blogerów wybrać Genesis motywu na ich blogu WordPress . W tym artykule, będziemy dzielić się z wami drogę, którą można dostosować różne pola w Genesis dziecięcych tematów . Modyfikowanie Genesis tematu dziecka jest stosunkowo prosta.

Dostosuj Genesis WordPress Theme

Uwaga: Aby zmodyfikować Genesis tematu trzeba zmodyfikować głównie dwa pliki - style.css i functions.php. Można zmodyfikować te pliki przez WordPress Dashboard -> Wygląd -> Editor.

# 1 Jak dodać Autor Box do końca postach

Możesz dodać pola autor na końcu każdego posta bez dotykania pojedynczego wiersza kodu. Pod WordPress Dashboard -> Użytkownicy -> Twój profil -> Genesis Ustawienia użytkownika. Sprawdź na pole "Enable Autor Box na słupach tego użytkownika".
Ale jeśli Twój blog jest miejscem wielu autor wówczas zamiast edycję każdego profilu użytkownika można użyć następującego kodu, aby pokazać pola autor na końcu każdego posta. Dodaj następujący kod w functions.php.

/** Add author box to end of posts **/
function abr_author_box () {
 $html = '<div class="author-box">';
 $html .= get_avatar(get_the_author_meta('user_email'), 75); 
 $html .= '<strong>About <a href="'.get_author_posts_url(get_the_author_meta( 'ID' )).'">'.get_the_author_meta('user_firstname').' '.get_the_author_meta('user_lastname').'</a></strong><br />';
 $html .= wpautop(get_the_author_meta('description'));
 $html .= '</div>';
 echo $html;
}
add_action ( 'genesis_before_comments', 'abr_author_box', 10, 1);

Powyższy kod doda pole autora pod każdym poście, jak pokazano na poniższym rysunku:

Author Box

ZOBACZ TAKŻE: Jak dodać do newslettera Box po dokonaniu Napisz na Genesis Framework .

# 2 Jak wyświetlić autorskie social media linki na profilu strony

Aby dodać autora Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn linki na pierwszej stronie profilu autora trzeba stworzyć author.php w folderze motywu dziecka i dodać do niego następujący kod:

<?php
/**
 *
 * Author template.
 *
 */
 
add_action( 'genesis_before_loop', 'tw_custom_auth_info' );
 
function tw_custom_auth_info() {
 
  if (is_author()) {
    $curauth = (get_query_var('author_name')) ? get_user_by('slug', get_query_var('author_name')) : get_userdata(get_query_var('author'));?>
    <div class="author-box"><?php echo get_avatar( $curauth->ID, $size = '76');?>
    <h1><?php echo $curauth->display_name;?></h1>
    <p>
    <?php
     if($curauth->user_description<>''): echo $curauth->user_description;
     else: _e("This user hasn't shared any biographical information","nomadic");
     endif;
    ?>
    </p>
    <br />
    <?php
     if(($curauth->user_url<>'http://') && ($curauth->user_url<>'')) echo '<p class="im www">'.__('Homepage:','nomadic').' <a href="'.$curauth->user_url.'">'.$curauth->user_url.'</a></p>';
     if($curauth->yim<>'') echo '<p class="im yahoo">'.__('Yahoo Messenger:','nomadic').' <a href="ymsgr:sendIM?'.$curauth->yim.'">'.$curauth->yim.'</a></p>';
     if($curauth->jabber<>'') echo '<p class="im gtalk">'.__('Jabber/GTalk:','nomadic').' <a href="gtalk:chat?jid='.$curauth->jabber.'">'.$curauth->jabber.'</a></p>';
     if($curauth->aim<>'') echo '<p class="im aim">'.__('AIM:','nomadic').' <a href="aim:goIM?screenname='.$curauth->aim.'">'.$curauth->aim.'</a></p>';
    ?>

    <ul><?php
 
    $google_profile = get_the_author_meta( 'google_profile', $curauth->ID );
    $facebook_id = get_the_author_meta( 'facebook_id', $curauth->ID );
    $twitter_id = get_the_author_meta( 'twitter_id', $curauth->ID );
    $linkedin_id = get_the_author_meta( 'linkedin_id', $curauth->ID );
 
    /* Create Google Profile and Other Links */
    
    if ( $google_profile || $facebook_id || $twitter_id || $linkedin_id) {
      ?><br /><p>Find me on:</p><?php
    }

    if ( $google_profile ) {
      ?><li><?php echo '<a href="' . $google_profile . '">Google Profile';?></li><?php
    }
    if ( $facebook_id ) {
      ?><li class="social_profile_facebook"><?php echo '<a href=http://www.facebook.com/' . $facebook_id . '>Facebook';?></li><?php
    }
    if ( $twitter_id ) {
      ?><li><?php echo '<a href=http://twitter.com/intent/user?screen_name=' . $twitter_id . '>Twitter';?></li><?php
    }
    if ( $linkedin_id ) {
      ?><li><?php echo '<a href=http://www.linkedin.com/in/' . $linkedin_id . '>LinkedIn';?></li><?php
    }
    ?></ul></div><h2 style="margin: 0 0 40px; overflow: hidden; padding: 10px 0;"><?php printf(__('Posts by %s', 'nomadic'), $curauth->display_name); ?></h2><?php
  }
}
 
genesis(); // <- everything important: make sure to include this.
?>

Następnie dodać następujący kod w functions.php.

/** Add Custom Contact Profile Fields **/ 
function add_custom_contact_profilefields( $contactmethods ) {
  $contactmethods['google_profile'] = 'Google Profile URL';
  $contactmethods['facebook_id'] = 'Facebook ID';
  $contactmethods['twitter_id'] = 'Twitter UserName';
  $contactmethods['linkedin_id'] = 'LinkedIn UserName';
  return $contactmethods;
}
add_filter('user_contactmethods','add_custom_contact_profilefields',10,1);

Następnie obszarze Użytkownicy -> Twój profil będzie wyglądać następująco:

Author Settings

Dodaj informacje tam i to zrobić. Twój profil autora będzie wyglądać następująco:

Author Profile

# 3 Jak dodać pole Komentarz Polityka Przed Komentarz Form

Wiele osób chce, aby dodać komentarz politykę przed formie komentarza, aby wyświetlić komentować polityki Dodaj następujący kod w functions.php

/** Add a comment policy box */
add_action( 'genesis_before_comment_form', 'single_post_comment_policy' );
function single_post_comment_policy() {
  if ( is_single() && !is_user_logged_in() && comments_open() ) {
  ?>
  <div class="comment-policy-box">
    <p class="comment-policy"><small><h4>Comment Policy:</h4> Your words are your own, so be nice and helpful if you can. Please, only use your <strong>real name</strong>, not your business name or keywords. Using business name or keywords instead of your real name will lead to the comment being deleted. Anonymous commenting is not allowed either. Limit the amount of links submitted in your comment. We accept clean XHTML in comments, but don't overdo it please.</small></p>
  </div>
  <?php
  }
}

Wydajność:

Comment Policy

# 4 Edycja Komentarz Formularz

Poniższy kod zmodyfikuje swój tytuł formularza komentarzy i dodać jakiś tekst poniżej. Zmień tekst jak na swoje potrzeby. Dodaj następujący kod w functions.php.

/** Edit comments form text **/
function modified_comment_form_args($args) {
  $args['title_reply'] = 'Tell us what you\'re thinking...';
  $args['comment_notes_before'] = ' <p class="comment-policy">All comments are moderated.</p>
  <p class="required"><small>* Denotes required field.</small></p>';
  $args['comment_field'] = '<p class="comment-form-comment">' .
  '<textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" tabindex="4" aria-required="true"></textarea>' .
  '</p><!-- #form-section-comment .form-section -->';
   return $args;
  }
  add_filter('genesis_comment_form_args', 'modified_comment_form_args');

Wydajność:
Modified Comment Form

# 5 Pokaż poprzedniego i następnego Po Komentarz Form

Dla lepszej nawigacji należy dodać poprzednim poście, a następnie umieszczać linki, więc użytkownik może z łatwością przełączać się między słupkami. Również to pomoże zmniejszyć współczynnik odrzuceń. Aby wyświetlić poprzednie i następne linki post Dodaj następujący kod w functions.php

/** Previous and Next Links **/
add_action('genesis_after_comment_form', 'custom_post_nav');
function custom_post_nav(){?>
  <div style="font-size:13px; padding:2px;">
      <?php previous_post_link('<b>Previous Post: %link') ?><br />
      <?php next_post_link('<b>Next Post: %link') ?>
   </div>
<?php }

Wydajność:
Previous and Next Links

# 6 Jak dodać lub usunąć menu nawigacyjne

Jeśli chcesz przenieść menu nawigacyjnym podstawowej po nagłówku motyw dziecka, a następnie dodaj następujący kod w functions.php

/** Moving Your Primary Navigation after Header **/
add_action('genesis_after_header', 'genesis_do_nav');
remove_action('genesis_before_header', 'genesis_do_nav');

Jeśli chcesz przenieść menu nawigacyjnym Podstawowa przed nagłówku motyw dziecka, a następnie dodaj następujący kod w functions.php

/** Moving Your Primary Navigation before Header **/
remove_action( 'genesis_after_header', 'genesis_do_nav' );
add_action( 'genesis_before_header', 'genesis_do_nav' );

Jeśli chcesz przenieść drugorzędowej nawigacji menu poniżej nagłówka tematu dziecięcej następnie dodaj następujący kod w functions.php

/** Moving Your Secondary Navigation After Header **/
Remove_action('genesis_after_header','genesis_do_subnav');
Add_action('genesis_before_header','genesis_do_subnav');

# 7 Jak zmienić "czytaj więcej ..." tekst "Czytaj dalej ..."

Wiele osób chce zmienić domyślne "Więcej ..." tekst do innego tekstu jak "Więcej ...", "Dalej ...", "Czytaj dalej ...", itd. I zawsze wolą "[Czytaj dalej ...]" tekstu. Również możemy dodać style do tego tekstu, tak że wyglądają lepiej. Dodaj podążając functions.php do osiągnięcia tego celu.

/** Read More changed to Continue Reading... **/
add_filter( 'excerpt_more', 'child_read_more_link' );
add_filter( 'get_the_content_more_link', 'child_read_more_link' );
add_filter( 'the_content_more_link', 'child_read_more_link' );
function child_read_more_link() {
 return '&#x2026; <a class="more-link" href="' . get_permalink() . '" rel="nofollow">Continue Reading &#x2026;</a>';}

Następnie dodać następujący kod w style.css.

/** Customization for Read More Link... **/
.more-link {
 font-size: 12px;
 font-weight: bold;
 float: right;
 margin: 4px 0;
 padding: 1px 6px;
 text-transform: none;
 border-radius:4px;
 background-color:#DDDDDD;
 border:0;font-family:Arial, sans-serif;
 -webkit-border-radius:4px;
 -moz-border-radius:4px;
 -moz-box-shadow:0 1px 1px #AAAAAA;
 -webkit-box-shadow:0 1px 1px #AAAAAA;
}

.entry-content a {
  text-decoration: none;
}

.entry-content a:hover {
  text-decoration: underline;
}

Teraz przycisku "Kontynuuj czytanie" będzie bardziej profesjonalny wygląd, bardziej elegancki.

Continue Reading

# 8 dodać wsparcie dla niestandardowych tle

Jeśli chcesz niestandardowe tła następnie dodaj następujący kod w functions.php.

/** Add support for Custom Background **/
add_custom_background();

# 9 dodać wsparcie dla niestandardowego nagłówka

Jeśli chcesz niestandardowe tła następnie dodaj następujący kod w functions.php.

/** Add support for Custom Header **/
add_theme_support( 'genesis-custom-header', array( 'width' => 920, 'height' => 150, 'textcolor' => 'ffffff', 'admin_header_callback' => 'nomadic_admin_style' ) );

Nie zapomnij zmienić dziecku imię tematu, tutaj np używaliśmy "koczownicze" jako nazwę tematu dziecka. Można regulować szerokość, wysokość i wartości textColor. Dostosować je w zależności od potrzeb.

# 10 usunąć lub zmienić tytuł i opis

Jeśli chcesz usunąć tytuł i opis, a następnie dodaj następujący kod w functions.php. Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik zdecyduje się użyć strony logo zamiast tekstu w tytule witryny.

/** Remove Title and Description **/
remove_action( 'genesis_site_title', 'genesis_seo_site_title' );
remove_action( 'genesis_site_description', 'genesis_seo_site_description' );

Dodaj następujący kod w functions.php dodać własny tytuł strony.

/** Remove default site title and add custom site title **/
remove_action( 'genesis_site_title', 'genesis_seo_site_title' );
function custom_site_title() { 
   echo '<h1 id="title">Tips and Tricks</h1>';
}
add_action( 'genesis_site_title', 'custom_site_title' );

# 11 Usuń Tytuł wpisu

Dodaj następujący kod w functions.php aby umieścić tytuł.

/** Remove post titles **/
remove_action( 'genesis_post_title','genesis_do_post_title' );

# 12 Jak modyfikować tekst stopki

Jeśli chcesz usunąć domyślny tekst stopki i chcesz dodać swój tekst, a następnie dodaj następujący kod w functions.php.

/** Customize the entire footer */
remove_action( 'genesis_footer', 'genesis_do_footer' );
add_action( 'genesis_footer', 'child_do_footer' );
function child_do_footer() {
  ?>
  <p><!-- Your Custom Text OR Code --></p>
  <?php
}

# 13 dostosować tekst Genesis Komentarz Przycisk

Jeśli chcesz zmienić "Dodaj komentarz" tekst w formie komentarza swojej stronie internetowej, a następnie dodaj następujący kod functions.php. Poniższy kod zmieni "Dodaj komentarz" tekst "Prześlij komentarz".

function change_comment_form_submit_button_text( $defaults ) {
  $defaults['label_submit'] = 'Submit Comment';
  return $defaults;
}
add_filter( 'comment_form_defaults', 'change_comment_form_submit_button_text' );

# 14 Zmienić Rozmiar Komentarze Gravatar

Jeśli chcesz zmienić rozmiar Gravatar w komentarzach następnie dodaj następujący kod functions.php. Zmień numer 65 w zależności od potrzeb.

function child_comment_list_args( $args ) {
return array( 'type' => 'comment', 'avatar_size' => 65, 'callback' => 'genesis_comment_callback' );
}
add_filter( 'genesis_comment_list_args', 'child_comment_list_args' );

Jeśli masz jakieś pytania, to prosimy pytać w komentarzach poniżej. Nie zapominaj także, aby udostępnić ten artykuł na Twitter, Google+ i na Facebooku. Naprawdę jesteśmy wdzięczni za wsparcie.