Analiza pestel

A+ A-

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego projektu lub usługi, to zawsze jest rozsądne, że organizacje analizować ich zewnętrzne otoczenie marketingowe. Analiza tłuczka jest użytecznym narzędziem do monitorowania makro-środowiskowych (środowisko marketingu zewnętrznego) czynniki, które mogą mieć wpływ organizacji.

Analiza pestel analizuje polityczne, Eonomic, społecznych, technologicznych, środowiskowych oraz Prawne aspekty organizacji. Jest to bardzo ważne narzędzie do pomiaru wzrostu rynku, pozycję rynkową i kierunek, w którym obiekt jest w ruchu.
Pestel (1)
Spróbujmy zrozumieć znaczenie analizy pestel biorąc przykład zakładu opieki zdrowotnej.

Czynniki polityczne
Czynniki polityczne obejmują zasady opodatkowania, regulacji handlu zagranicznego, stabilności politycznej, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, itp organizacje muszą dostosować swoją politykę marketingową z obecnymi i przewidywanego przyszłego prawodawstwa.
W sektorze opieki zdrowotnej, nacisk polityczny i nacisk na opiekę zdrowotną doprowadzi do cięć, które jest strata dla firmy.

Czynniki ekonomiczne
Czynniki ekonomiczne to wzrost gospodarczy, inflacja, kurs waluty, stopy procentowe itd czynniki ekonomiczne można czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

O czynników makroekonomicznych czynienia z popytem w gospodarce, stopy procentowej tj rządu, -WYDATKI budżetu, polityki podatkowej.

Czynniki o Micro-gospodarcze są o wydatkach publicznych. Czynniki te mają dochodów i wydatków ludowej. Micro czynniki ekonomiczne wpływają bardziej na organizacji B2C.

Ogólnie rzecz biorąc, czynniki ekonomiczne wpływ na biznes i zysk organizacji.

W sektorze opieki zdrowotnej, zwiększenie grup zakupowych poprowadzi organizacja powinna przedstawić procesy wartości dodanej

Czynniki społeczne
Czynniki społeczne biorą pod uwagę atrybuty takie jak populacji demograficznych, dystrybucji dochodów, zmiany stylu życia, mobilność społeczna, stosunek do wypoczynku i wydatków itp Czynniki te wpływają bezpośrednio na półkach produktu. Analiza społeczna pomaga w zrozumieniu widok klienta i co ich napędza.

W sektorze opieki zdrowotnej, zwiększenie świadomości klientów może podnieść oczekiwania dotyczące przejrzystości cen, co z kolei wywiera nacisk na obsługę klienta.

Czynniki technologiczne
czynniki technologiczne mogą usunąć przeszkody do zawarcia rynku. To przyczynia się do innowacji, takich jak automatyzacja procesów biznesowych. Na przykład, można znaleźć innowacyjne sposoby produkcji w celu osiągnięcia korzyści skali i mniej zawracania czasu, który bezpośrednio wpływa na koszty i wydajność. Ponadto, technologia ta może ułatwić równomierne wymiany informacji.

W sektorze opieki zdrowotnej, nowe technologie w mediach społecznościowych wezwie organizacje do tworzenia nowych wiadomości e-modele.

Czynniki prawne
Czynniki prawne obejmują prawa spółek, prawa pracy, prawa wynagrodzeń, praw konsumenta i prawa itp Bardzo ważne jest, że firmy rozumieją, co robić i czego nie robić dla skutecznego handlu. Jeśli organizacja transakcji na całym świecie, to jest to bardzo ważny obszar, który ma dbać, ponieważ każdy kraj ma swój własny zestaw zasad i przepisów prawnych.

W sektorze opieki zdrowotnej, czy istnieje wzrost w sporach, a następnie jakością organizacji staje się kluczowym

Czynniki środowiskowe
Czynniki środowiskowe stały się bardzo trudnym problemem ze względu na wiele ograniczeń i niedostatku. Czynniki te obejmują kwestie środowiskowe, takie jak tempo emisji dwutlenku węgla, zmiany klimatu, zwyczajów, choroby, zmniejszenie surowca, cele zanieczyszczenie środowiska, popyt na produkt i etycznie pochodzącej z odnawialnych źródeł.

W sektorze opieki zdrowotnej, programy ochrony środowiska i świadomości wspólnoty pozwoli organizacjom szukać Ecofriendly opcji na rynku.

Ważne jest, aby zauważyć, że cztery z sześciu paradygmaty w analizie pestel się znacznie w zależności od rodzaju działalności. Na przykład organizacje konsumenckie chętniej kierunku czynników społecznych, podczas gdy czynniki polityczne odgrywają istotną rolę w przemyśle obronnym.